Hướng dẫn làm thủ tục xin visa du lịch Úc tự túc

1. Hộ chiếu Chuẩn bị 1 hộ chiếu gốc còn hạn hơn 6 tháng, và 1 bản photo size A4 tất các trang của hộ chiếu có đóng dấu hải quan, và có dán nhãn thị thực xuất-nhập cảnh. 2. Ảnh thẻ Cần 2 ảnh size 4x6cm, phông nền màu trắng. Hình ảnh cần rõ … Đọc tiếp Hướng dẫn làm thủ tục xin visa du lịch Úc tự túc